Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì?

Bản đồ quy hoạch có nhiều nhóm, nhiều loại, và một trong số đó là nhóm Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay thường gọi là Quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch sử dụng đất gồm 1 bản vẽ và 1 Quyết định do UBND Tỉnh phát hành. Mỗi bản vẽ quy hoạch chứa thông tin của từng huyện.

Bản đồ quy hoạch đất Bảo lộc năm 2020

Dù rằng UBND Tỉnh là đơn vị ký bản vẽ nhưng khi lập bản vẽ thì sẽ qua quá trình lấy ý kiến dân, và sau khi ký thì phải thông báo công khai cho dân, bản công khai được dán ở UBND Huyện (hoặc phường), hoặc up lên mạng để mọi người dân đều có thể tiếp cận được và xem được.

Về nguyên tắc là thế, nhưng không phải bản quy hoạch nào cũng có thể tiếp cận được, ví dụ như bản quy hoạch của TP Thủ Đức thì tìm đỏ mắt không ra chỉ tìm thấy bản Kế hoạch sử dụng đất 2021 của TP Thủ Đức.

Về thông tin quy hoạch thường người ta quan tâm đến bản vẽ, và bản vẽ thường được chia sẻ bằng file PDF hoặc file hình. Và chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều website trích dẫn, chia sẻ bản vẽ này, dù ít dù nhiều.

Nhưng vì bản vẽ là một loại thông tin đặc thù, nên còn có cách hiển thị khác là áp nó lên bản đồ, nghĩa là cũng file PDF hay file hình đó, chúng ta thay vì chỉ xem trên file bình thường thì có thể áp nó lên Google để xem bằng kích thước thật. Cái này mình có lớp dạy bày cho cách để đưa. ^^

Nói về việc chia sẻ thông tin quy hoạch, chúng ta có thể bắt gặp một bản vẽ trong diễn đàn hay Group facebook nào đó, một website có bản vẽ và up file PDF, hay một số ứng dụng thì up nó lên bản đồ, ví dụ thongtinland thì làm theo từng file, mỗi file là mỗi huyện, còn như Remaps của mình thì ghép nhiều huyện lại với nhau, tạo thành một lớp liên tục theo huyện, theo tỉnh.

Nhưng dù up hình, up file PDF hay up lên bản đồ thì đều là cách thức lan truyền thông tin, khác nhau chỉ là hình thức hiển thị, tại bản đồ mà hiển thị theo vệ tinh thì sẽ dễ được chú ý hơn là hiển thị bằng File PDF, đơn giản chỉ vậy.

Bản đồ chỉ là một dạng thể hiện thông tin, thay vì thể hiện bằng file PDF hay in ra giấy thì nó được áp lên bản đồ và tạo thành các website, app để xem cho tiện, chứ bản chất về mặt thông tin thì 02 loại này là như nhau.

Có thể bạn quan tâm: