Category Archives: Tin tức

Thị trường bất động sản ổn định và đầu cơ tiếp tục được củng cố

Thị trường bất động sản ổn định và đầu cơ tiếp tục được củng cố

Với việc nâng cấp các quy định về bất động sản ở các thành phố nóng và việc chính quyền địa phương nắm bắt chính xác hơn về hành vi thị trường, các chính sách và biện pháp tương ứng đã trở nên chính xác hơn. Hạn chế về dân số dài hạn và nguồn vốn […]

Bản kế hoạch quảng cáo bất động sản bao gồm những gì?

Bản kế hoạch quảng cáo bất động sản bao gồm những gì?

Đối với ngành bất động sản, một tập hợp các quảng cáo bất động sản tốt về việc bán các tòa nhà có thể thúc đẩy doanh số bán bất động sản tổng thể và thu được lợi ích kinh tế tổng thể tốt hơn cho việc bán hàng. Kế hoạch quảng cáo bất động […]