Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các trang web thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của muadatnenbaoloc.com. Một trong những trang của Bảo Lộc Lands, đã đăng “chính sách bảo mật” và “điều khoản sử dụng” của riêng mình. Đối với phần còn lại của các trang web của Bảo Lộc Lands, chúng tôi duy trì chính sách bảo mật sau:

1. Bảo Lộc Lands thu thập các loại thông tin cần thiết sau để xử lý các giao dịch của bạn, thực hiện các yêu cầu của bạn và duy trì hồ sơ thành viên của chúng tôi:

 • Thông tin liên hệ bạn cung cấp (ví dụ: địa chỉ cá nhân và doanh nghiệp, số điện thoại và fax, chi nhánh và chức danh của công ty).
 • Theo dõi thông tin mà máy chủ Web của chúng tôi tự động nhận ra mỗi khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi qua email (ví dụ: tên miền, địa chỉ email của bạn và những trang bạn truy cập).
 • Thông tin bạn tình nguyện, thông qua ứng dụng hoặc khảo sát (ví dụ: giáo dục, chỉ định, chuyên môn, liên kết với các tổ chức bất động sản khác và dữ liệu nhân khẩu học chung).

2. Bảo Lộc Lands sử dụng thông tin này để:

 • Cải thiện và tùy chỉnh nội dung và bố cục của các trang web của chúng tôi và các công cụ truyền thông khác, chẳng hạn như Tạp chí Bảo Lộc Lands trực tuyến và bản in.
 • Thông báo cho bạn về các cập nhật cho các trang web của chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ có liên quan.
 • Thông báo cho bạn về các sự kiện và chương trình sắp tới.
 • Biên dịch các thư mục đặc biệt mà bạn sẽ được biết.
 • Theo dõi việc sử dụng các trang web của chúng tôi.
 • Hỗ trợ các hiệp hội Bất động sản Bảo Lộc tại địa phương và tiểu bang và các Viện, Hiệp hội và Hội đồng liên kết trong việc theo dõi thành viên và sử dụng chúng cho các mục đích tương tự như những mục đích được liệt kê ở trên.

3. Thông tin liên hệ qua email. Bảo Lộc Lands không chia sẻ, bán hoặc giao dịch các địa chỉ email, ngoại trừ việc các địa chỉ email lãnh đạo và nhân viên của tiểu bang và địa phương có thể được liệt kê trong danh bạ thành viên có sẵn trên website. Bảo Lộc Lands có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để trực tiếp gửi thông tin cho bạn và có thể cung cấp cho bạn các thông điệp tiếp thị hoặc thông tin trực tuyến đã được Bảo Lộc Lands chấp thuận cùng với các thông tin liên lạc khác mà bạn đã đăng ký.

4. Các hình thức thông tin liên hệ khác. Các dạng thông tin liên hệ khác với địa chỉ email (ví dụ: địa chỉ đường phố) có thể được liệt kê trong danh bạ thành viên có sẵn trên nar.realtor. NAR sẽ không chia sẻ, bán hoặc cung cấp thông tin liên hệ này về bạn ngoại trừ các mục đích sau:

 • Các đối tác trong Chương trình của chúng tôi với mục đích giới hạn là thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi được Bảo Lộc Lands chấp thuận.
 • Các nhà triển lãm tại triển lãm thương mại Bảo Lộc Lands với mục đích giới hạn là liên hệ với bạn một lần ngay trước và sau triển lãm thương mại, thông qua các phương tiện tiếp thị đã được Bảo Lộc Lands chấp thuận.
 • Các nhà cung cấp khác với mục đích hạn chế là liên hệ với các nhóm thành viên được nhắm mục tiêu, thông qua các phương tiện tiếp thị được Bảo Lộc Lands chấp thuận.
 • Khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy trình pháp lý hợp lệ, hoặc để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên của chúng tôi hoặc công chúng.
 • Một số hoặc tất cả dữ liệu được thu thập trong các chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi trên các trang web của chúng tôi được tài trợ bởi các bên thứ ba có thể được chia sẻ với nhà tài trợ cho mục đích giới hạn là theo dõi tiếp thị một lần của nhà tài trợ. Nếu thông tin về bạn sẽ được chia sẻ với một nhà tài trợ, bạn sẽ được thông báo trước khi bạn tham gia vào chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi và bạn có thể quyết định không tham gia vào chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi.

5. Thông tin tín dụng mà bạn và người ủy quyền tín dụng cung cấp khi bạn thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc séc điện tử cho các sản phẩm, phí hoặc các dịch vụ khác qua Mạng Thương mại Điện tử Bảo Lộc Lands sẽ chỉ được sử dụng để xử lý các giao dịch mà bạn yêu cầu. Thông tin này sẽ được cung cấp và duy trì bởi các cơ sở dữ liệu báo cáo tín dụng có uy tín, nhưng sẽ không bao giờ được bán, chia sẻ hoặc cung cấp cho các bên thứ ba khác.

6. Bảo Lộc Lands tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin mà nó thu thập và cung cấp trên các trang Web. Bảo Lộc Lands kiểm tra các quy trình bảo mật của họ thường xuyên và sửa đổi chúng khi các công nghệ mới trở nên khả thi.

7. Bảo Lộc Lands sử dụng chính sách Chọn không tham gia nghiêm ngặt để gửi thông báo trực tuyến về các dịch vụ, sản phẩm và chương trình. Bạn có thể điều chỉnh Sở thích liên lạc của mình bằng cách xem lại đăng ký Bảo Lộc Lands của bạn. Chỉ cần đăng nhập trước. Sau đó, bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình.

8. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân của mình trực tiếp trong hệ thống NRDS hoặc bằng cách liên hệ với hiệp hội Bảo Lộc Lands tại địa phương của bạn.

9. Một số trang web của chúng tôi chứa quảng cáo do các mạng quảng cáo đặt theo các thỏa thuận giữa Bảo Lộc Lands và mạng quảng cáo. Bảo Lộc Lands không kiểm soát các mạng quảng cáo này, các trang web của các bên thứ ba được tiếp cận thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi, hoặc các hoạt động thu thập thông tin của họ và Bảo Lộc Lands sẽ không chịu trách nhiệm về các hoạt động của các bên thứ ba này. Mạng quảng cáo sử dụng cookie để thu thập một số thông tin nhận dạng phi cá nhân khi bạn nhấp vào các quảng cáo biểu ngữ xuất hiện trên các trang web của chúng tôi. Thông tin này được mạng quảng cáo thu thập nhằm mục đích đo lường và báo cáo về quảng cáo cho các nhà quảng cáo và Bảo Lộc Lands. Mạng quảng cáo cũng có thể tổng hợp thông tin cho một số mục đích thống kê và báo cáo khác.

10. Tiết lộ Không theo dõi: Một số trình duyệt có tính năng “Không theo dõi” cho phép bạn giao tiếp với các trang web mà bạn không muốn theo dõi các hoạt động trực tuyến của mình. Hệ thống của chúng tôi không phản hồi các yêu cầu Không theo dõi hoặc tiêu đề từ một số hoặc tất cả các trình duyệt vào lúc này.